Latvijas informātikas olimpiādes


TAKAS UN PAVEDIENI

Auces skolotāja Frīda Sarceviča blogs Plašs materiālu apkopojums par programmēšanas tiešsaistes vidēm un citiem ar programmēšanu saistītiem resursiem.
Programmēšana Lazarus vidē Kaspara Antoneviča sagatavots materiāls
Vispasaules informātikas olimpiāžu (IOI) mājas lapa Angļu valodā. Informācija par iepriekšējām un nākamajām informātikas olimpiādēm, norādes uz nacionālo un reģionālo informātikas sacensību mājas lapām.
SnarkNews Krievu valodā. Informācija par aktuālām sacensībām, olimpiāžu (tajā skaitā IOI kopš pirmsākumiem) statistika. Ja informācijas nav šeit, tad, visticamāk, tās nav nekur.
Krievijas informātikas olimpiāžu galvenā(?) lapa Krievu valodā. Informācija par izdevumiem, testēšanas sistēmām un citām ar olimpiādēm saistītām lietām. Daļa lapu izstrādes stadijā.
USACO (ASV) sacensību mājas lapa Angļu valodā. Gada laikā notiek vairākas atklātas sacensības, kurās var piedalīties jebkurš skolēns. Norādes uz citām sacensībām.
Igaunijas informātikas olimpiāžu mājas lapa Igauņu valodā. Uzdevumu formulējumi arī krievu valodā. Daudziem uzdevumiem arī testu komplekti.
Lietuvas informātikas olimpiāžu mājas lapa Lietuviešu valodā.
Tiešsaistes sacensību Vienas no populārākajām regulārajām tiešsaistes programmēšanas sacensībām "TopCoder". Satur arī dažādus izglītojošus materiālus. Angļu valodā.
Polijas informātikas olimpiāžu mājas lapa Poļu un angļu valodā. Daudziem uzdevumiem arī testu komplekti. Plašs uzdevumu arhīvs.
Lielbritānijas informātikas olimpiāžu mājas lapa Angļu valodā. Plašs uzdevumu arhīvs. Pēc sacensību stila atšķiras no citām informātikas olimpiādēm.
BrainBashers "BrainBashers"vietne. Plašs loģisko spēļu un paradoksu arhīvs. Angļu valodā.
A.Liepas Neklātienes Matemātikas skola. Latvijā notiekošo matemātikas olimpiāžu un konkursu sākumlapa.
Euler Projekta "Eilers" sākumlapa. Matemātiskas ievirzes uzdevumi, kuru risināšanai nepieciešams dators. Arī saites uz radniecīgām vietnēm. Angļu valodā.
Rosalind Projekta "Rosalind" sākumlapa. Bioinformātikas uzdevumi, kuru risināšanai nepieciešams dators. Formāts līdzīgs "Eilera" projektam. Vismaz vienkāršākie uzdevumi ir viegli saprotami bez padziļinātām bioloģijas zināšanām. Angļu valodā.
Mācību video matemātikā, fizikā un ķīmijā - macibuvideo.lv Mācību video matemātikā, fizikā un ķīmijā latviski.
Codecademy Programmēšanas dažādās skriptu valodās apmācību serveris. Angļu valodā.
Programmēšana, neinstalējot programmatūru uz sava datora: "Compileonline" un "Ideone".
ksim Ugāles aktivitātes (KSIM "Ugāle" 1996 - 2015)

Citu autoru viedokļi, komentāri, pārdomas LIO kontekstā
Manas pārdomas olimpiāžu (ne tikai informātikas) kontekstā
Mājup