LATVIJAS REPUBLIKAS 11. INFORMÂTIKAS OLIMPIÂDES
III POSMA REZULTĀTI

Olimpiādē piedalījās 76 dalībnieki.
Labākie rezultāti :
Vārds, uzvārds Skola Klase Skolotājs Punkti
(no 80)
I Jānis SERMULIŅŠ
Romāns MAĻINOVSKIS
Deniss ČEBIKINS
Rīgas Valsts 1.ģimnāzija
Rīgas Valsts 1.ģimnāzija
Rīgas 40.vidusskola
11
10
11
Aija Lūse
Aija Lūse
Vladimirs Ļitvinskis
66
64
62
II Dmitrijs RUTKO Lomonosova ģimnāzija 11 Tatjana Rutko 59
III Juris KALNIŅŠ
Kārlis GOBA
Zigmārs RAŠČEVSKIS
Dmitrijs KRAVČENKO
Dmitrijs KUZMENKO
Rīgas 90.vidusskola
Rīgas Valsts 1.ģimnāzija
Rīgas Valsts 1.ģimnāzija
Puškina licejs
2.Tehniskais licejs
12
11
11
12
12
Dainis Skunstiņš
Aija Lūse
Aija Lūse
Ņina Ņikitina
Nadežda Žukovska
53
52
49
49
49
Atz. Edmunds MIĻŪNS
Andrejs POPOVS
Deniss KLIMOVS
Andrejs ELKINS
Anrijs AUMALIS
Guntars LEMPS
Mārtiņš VEISKATS
Andris GRĪNBERGS
Ņikita BARDINS
Sergejs KANTERUKS
Rīgas 84.vidusskola
Rīgas tehniskā koledža
1.Tehniskais licejs
Valmieras 2.vidusskola
Ugāles vidusskola
Viļānu vidusskola
Rīgas Valsts 1.ģimnāzija
Aizputes vidusskola
Rīgas 40.vidusskola
Rīgas 84.vidusskola
12
12
11
12
12
12
12
11
11
12
Gatis Kārkliņš
 
A.Revunovs
Uģis Čevers
Aivars Žogla
E.Pudulis
Aija Lūse
D.Tamuža
Vladimirs Ļitvinskis
Gatis Kārkliņš
43
43
41
40
35
35
35
34
34
34


Mājup Uz rezultātiem