"VIRKNE"   06/10/1999 slēgts 03/01/2006

     Veselu skaitļu virknes {ai} pirmie četri locekļi ir pozitīvi skaitļi. Zināms, ka vismaz viens no šiem četriem skaitļiem nepārsniedz 109. Katram i (i>4) virknes i-tais loceklis tiek aprēķināts pēc sekojošas formulas : ai = ai-4 + ai-3 + ai-2 - ai-1. Šādai virknei tiek noteikts “pozitīvā sākuma fragmenta garums” - t.i. lielākais j, kuram ir spēkā sakarība : visiem i, kuri ir mazāki vai vienādi ar j, ai>0 . Piemēram, ja virknes pirmie četri locekļi ir 1, 2, 3, 4, tad virknes pirmie locekļi ir : 1, 2, 3, 4, 2, 7, 2, 11, 0, 20, -7, 38,... un pozitīvā sākuma fragmenta garums ir 8.

     Jūsu uzdevums : atrast tādas skaitļu virknes pirmo četru elementu vērtības, lai virknes pozitīvā sākuma fragmenta garums būtu pēc iespējas lielāks.

    Šeit varat aplūkot labāko zināmo atrisinājumu līdz uzdevuma slēgšanai.

  Mārtiņš Opmanis