"TRIO"    14/07/1999

Kvadrātveida 6x6 rūtiņu tabulas katrā rūtiņā var būt ierakstīts kāds no cipariem 1 – 9 .
Ja trīs pēc kārtas izvietotās rūtiņās ( ) ierakstīti cipari A, B un C,

tad teiksim, ka skaitļi A×B+C, A×B-C, A×C+B, A×C-B, B×C+A, B×C-A ir atrodami šajā tabulā.

Piemēram, ja cipari tabulā ierakstīti tā:
 
        1  
      1    
    5 7 4  
      8    
        1  
           

, tad šajā tabulā ir atrodami tikai šādi skaitļi :

-4,-3,-1,1,3,4,6,13,15,23,27,31,33,39,41,55,57.

Jūsu uzdevums:

Aizpildiet daļu tabulas tā, lai vienlaicīgi izpildītos sekojoši nosacījumi:

  1. Katrs cipars tabulā būtu ierakstīts ne vairāk kā 4 reizes;
  2. Tajā būtu atrodami visi skaitļi no -8 līdz 90.
Piezīme par vērtēšanu: Augstāk tiks vērtēts tāds atrisinājums, kurā būs aizpildītas mazāk rūtiņas. Vienāda aizpildīto rūtiņu skaita gadījumā augstāk tiks vērtēts tas atrisinājums, kurā tabulā ierakstīto ciparu summa būs mazāka.

Ja Jums ir variants, kas pārsniedz labāko zināmo atrisinājumu, atsūtiet to man līdz ar ziņām par sevi un Jūsu risinājums tiks publicēts.

                                                                                                                                                    Mārtiņš Opmanis