“PIRAMĪDA”              14/07/1999

Aizpildīt zīmējumā redzamās piramīdas aplīšus tā, lai tai būtu spēkā sekojošas īpašības :

Tā, piemēram, piramīdas  raksturskaitlis ir 4.

Ja Jums ir variants, kas pārsniedz labāko zināmo atrisinājumu, atsūtiet to man līdz ar ziņām par sevi un Jūsu risinājums tiks publicēts. Iesūtot savu atrisinājuma variantu, norādiet 10 skaitļus, kas atrodas piramīdas apakšējā rindā tieši tādā secībā kā Jūsu atrisinājumā un Jūsu piramīdas raksturskaitli.

                                                                                                                                                    Mārtiņš Opmanis