“PAPĪRA KVADRĀTS”      14/07/1999

Papīra kvadrāts, kas sastāv no n×n rūtiņām, sagriezts tieši 16 mazākos kvadrātos tā, ka :

  1. visu mazo kvadrātu malu garumi ir veseli skaitļi;
  2. vismaz viens no kvadrātiem ir ar izmēriem 1×1 rūtiņa.
Viens sagriešanas piemērs redzams zīmējumā.

Parādiet vienu sagriešanas variantu vienai, pēc iespējas lielākai, n vērtībai.

Ja Jums ir variants, kas pārsniedz labāko zināmo atrisinājumu, atsūtiet to man līdz ar ziņām par sevi un Jūsu risinājums tiks publicēts.
                                                                                                                                                    Mārtiņš Opmanis