UZDEVUMA "DOMINO"  PAŠLAIK LABĀKAIS ZINĀMAIS ATRISINĀJUMS

Autors : Jānis Sermuliņš
Variantu skaits : 793648
Iesūtīts 2005.gada 16.novembrī
 

1 3 1 2 2 2 3 4
4 1 1 1 2 3 4 2
4 4 0 1 0 2 6 4
4 0 0 0 6 0 2 6
5 4 0 5 0 3 6 1
1 5 5 5 3 6 5 6
5 2 5 3 3 3 6 6

Iepriekšējie rekordi:

Autors : Ģirts Folkmanis
Variantu skaits : 357192
 

5 5 0 6 3 3 2 4
5 0 6 1 5 3 2 2
0 4 1 3 1 5 2 5
3 0 2 1 4 1 5 4
0 0 0 2 4 4 4 3
1 0 2 3 6 2 6 4
1 1 3 6 5 6 6 6

Autors : Jānis Sermuliņš
Variantu skaits : 313556
 

5 5 2 6 3 3 2 4 
5 0 6 1 5 3 2 2 
0 4 1 3 1 5 2 5 
3 0 2 1 4 1 5 4 
0 0 0 2 4 4 4 3 
1 0 2 3 6 0 6 4 
1 1 3 6 5 6 6 6