"DOMINO"     12/07/1999

Taisnstūrveida 8×7 rūtiņu laukuma katrā rūtiņā ierakstīts kāds cipars no 0 līdz 6. Dažreiz šo laukumu iespējams noklāt ar viena domino komplekta 28 kauliņiem (uzskatot, ka viena domino kauliņa izmērs ir 1×2 laukuma rūtiņas) tā, ka :

1) katrs domino kauliņš noklāj tieši divas laukuma rūtiņas;

2) katra laukuma rūtiņa ir noklāta;

3) katrā laukuma rūtiņā ierakstītais skaitlis sakrīt ar šo rūtiņu noklājošās domino kauliņa pusē ierakstīto punktu skaitu.

Tā, piemēram, zīmējumā dotajam taisnstūra aizpildījumam atbilst tieši divi domino komplekta kauliņu izvietojumi (rūtiņas robežas katra domino kauliņa iekšpusē ir nodzēstas).

Atrodiet tādu taisnstūra (ar izmēriem 8×7 rūtiņas) rūtiņu aizpildījumu ar cipariem 0 līdz 6, lai to būtu iespējams noklāt ar vienu domino komplektu (atbilstoši iepriekšējā uzdevuma prasībām) pēc iespējas vairāk veidos.

Ja Jums ir variants, kas pārsniedz labāko zināmo atrisinājumu, atsūtiet to man līdz ar ziņām par sevi un Jūsu risinājums tiks publicēts.

                                                                                                                                                    Mārtiņš Opmanis