Stand With Ukraine
Latvijas informātikas olimpiādes

 
 
 

Vispasaules informātikas olimpiāde

kalendārs Kalendārs
arhīvs Uzdevumu un
testu arhīvs
rezultāti Rezultāti un
panākumi
dokumenti Dokumenti
saites Takas un
pavedieni
Jaunumi:
 

Valsts olimpiādes sacensības, kas no 1. līdz 3. martam notika Bauskas Valsts ģimnāzijā, ir veiksmīgi noslēgušās!

Paldies visiem, kas nodrošināja tās veiksmīgu norisi!

Īpašs paldies visiem Bauskas Valsts ģimnāzijas darbiniekiem un personīgi direktorei Linitai Ģerģei un direktora vietniecei Lāsmai Krastiņai!

Interesenti var iepazīties ar olimpiādes uzdevumiem, atrisinājumu prezentācijām, rezultātiem un aplūkot Martas Pujātes iemūžinātos fotomirkļus.

Olimpiādes testēšanas sistēma darbojas analīzes režīmā. Piekļuvei izmantojamas sacensību dienu paroles.

lio
lio

Olimpiādi organizē:
 

VISC    LU MII      

Olimpiādi atbalsta
 

Partneri:
 

ZZ-Dats _ Tet
Atbalstītāji:
 

Edisoft
LIKTA _ Accenture _ Brain Games
Tom Sawyer Software _ whiteCryption _ SigmaNet

Komentārus, ierosinājumus
un vērtīgas ziņas lūdzu sūtīt Mārtiņam Opmanim tlf://26.13.64.16
  . . . . . . . . Eduarda IOI statistika

Vietnē izvietotās informācijas un materiālu lietošanas noteikumi:
+ šie noteikumi attiecas uz visiem materiāliem, kas atrodas vietnē http://www.lio.lv un tās apakškatalogu struktūrā.
+ Visa informācija, kas atrodama šajā vietnē, tiek piedāvāta pēc principa "KĀ IR" un var būt kļūdaina. Neviens nav atbildīgs par zaudējumiem, ko šī informācija var nodarīt Jūsu datoram, Jūsu psihei, utt.
+ Visi materiāli, kas atrodami šajā vietnē, arī tiek piedāvāti pēc principa "KĀ IR". Tajā skaitā lejuplādēšanai publicētie testi nevar tikt izmantoti apelācijām, lai apstrīdētu notikušu sacensību rezultātus. Uzdevumu teksti, testu komplekti un kodējums var būt nepilnīgi un/vai atšķirties no sacensībās izmantotajiem. žūrijas risinājuma programmu teksti var būt nepareizi un/vai nepilnīgi. Neviens, tajā skaitā risinājuma autors, nav atbildīgs par zaudējumiem, ko šo programmu darbināšana var radīt Jūsu datoram, Jūsu psihei, utt.
+ Informācija un materiāli, kas atrodas vietnē, var tikt brīvi izplatīta elektroniski nekomerciālos nolūkos uz tādu nosacījumu, kas ekvivalenti iepriekšaprakstītajiem, pamata. Publicēšanas gadījumā atsaukšanās uz vietni ir obligāta.
+ Materiālu ievietošanu šajā vietnē veic tikai Mārtiņš Opmanis. Tikai viņš var komentēt katra konkrēta materiāla ievietošanas vietnē kontekstu. Mārtiņš Opmanis neatbild par to materiālu saturu, kuru autors nav viņš pats.