Latvijas informātikas olimpiādes
Latvijas izlases IOI'99 dalībnieki
kopā ar gidi (no kreisās):
Pēteris Paikens,
Jānis Sermuliņš,
gide Esina,
Artūrs Žogla,
Dmitrijs Rutko.


Mājup  Uz rezultātiem