Latvijas informātikas olimpiādes
Latvijas izlase IOI'99 (no kreisās):
izlases vadītājs Dr Māris Vītiņš,
Artūrs Žogla,
Pēteris Paikens,
Jānis Sermuliņš,
Dmitrijs Rutko,
izlases vadītāja vietnieks Mārtiņš Opmanis.


Mājup  Uz rezultātiem