Latvijas informātikas olimpiādes


"VIRKNE"


Naturālu divciparu skaitļu virknes pirmā elementa vērtība tiek ievadīta no ievaddatu faila VIRKNE.DAT pirmās rindas. Katrs nākošais virknes elements tiek veidots kā skaitlis, kuru veido iepriekšējā virknes elementa kvadrāta pirmais un trešais cipars. Uzrakstiet programmu, kas izvaddatu faila VIRKNE.REZ pirmajā rindā izvada šīs virknes elementus(starp katriem diviem skaitļiem jābūt tukšumsimbolam). Ja tiek izveidots tāds skaitlis, kāds jau virknē ir bijis, tad jāapstājas. Tā, piemēram, ja ievadīts skaitlis 70, tad jāizvada 70 40 10 10
     Mājup Uz uzdevumu un testu arhīvu Uz jaunāko klašu uzdevumiem