Latvijas informātikas olimpiādes


"VĀRDI"


Divi zēni - Ansis un Brencis raksta uz lapas vārdus - vispirms Ansis, tad - Brencis. Ja visi burti Anša vārdā sastopami arī Brenča vārdā kaut vienu reizi, tad šis vārdu pāris saņem 1 punktu. Ja visi Brenča vārda burti kaut vienu reizi sastopami Anša vārdā, tad šis vārdu pāris saņem vēl 2 punktus. Jūsu programmai jānoskaidro cik punktus saņems dots vārdu pāris.

Ievaddati
Ievaddatu fails VARDI.DAT sastāv no divām rindiņām - Anša iedomātais vārds - pirmajā, bet Brenča vārds - otrajā rindiņā. Abi vārdi satur tikai latīņu alfabēta lielos burtus. Neviena vārda garums nepārsniedz 150 burtus.

Izvaddati
Izvaddatu faila VARDI.REZ vienīgajai rindai jāsatur viens vesels skaitlis - punktu skaits, ko saņēmis dotais vārdu pāris.

Piemēri
Ievaddati (fails VARDI.DAT)   Izvaddati (fails VARDI.REZ)
SOLS                                      1
LOMS
      
Ievaddati (fails VARDI.DAT)  Izvaddati (fails VARDI.REZ)
LAIPA                                     2
LAPA
      
Ievaddati (fails VARDI.DAT)  Izvaddati (fails VARDI.REZ)
LOKS                                     3
KOLS
      


     Mājup Uz uzdevumu un testu arhīvu Uz jaunāko klašu uzdevumiem