Latvijas informātikas olimpiādes


"LABĪBA"


Senos laikos Anglijā bija cita svaru sistēma nekā mums šodien pierastā. Anglijā lietoja angļu centnerus, stonus, mārciņas un unces. Šīs mērvienības saistīja sakarības: 1 centners = 8 stoni; 1 stons = 14 mārciņas; 1 mārciņa = 16 unces. Reiz kādam labības tirgotājam klētī bija noteikts daudzums labības un viņš kādu daļu tās (vai arī visu) pārdeva.
Jūsu uzdevums - uzrakstīt programmu, kas zināmam sākotnējam labības daudzumam (ko nosaka 4 nenegatīvi veseli skaitļi - centneru, stonu, mārciņu un unču skaits tieši šādā secībā) un pārdotās labības daudzumam (atkal 4 skaitļi) aprēķina labības atlikumu un izvada tā lielumu kā 4 skaitļus iepriekšaprakstītajā veidā. Zināms, ka sākotnējais labības daudzums bija mazāks par 10 centneriem. Svari ievaddatos ir izteikti un jums izvaddatos jāizsaka izmantojot pēc iespējas lielākas vienības. Tā, piemēram, ja klētī paliek 100 mārciņas un 27 unces labības, tad tās jāpārveido par 7 stoniem 3 mārciņām un 11 uncēm. Šajā gadījumā programmai būtu jāizvada skaitļi 0 7 3 11.

Ievaddati
Teksta faila LABIBA.DAT pirmajā rindā dotas četru veselu nenegatīvu skaitļu vērtības - sākotnējā labības daudzuma centneru,stonu,mārciņu un unču skaits. Starp katriem diviem blakus skaitļiem ir viens tukšumsimbols. Faila otrajā rindā dotas četru veselu nenegatīvu skaitļu vērtības - nopirktais labības daudzums tādā pat formātā.

Izvaddati
Teksta faila LABIBA.REZ pirmajā rindā jāizvada četru veselu nenegatīvu skaitļu vērtības iepriekšminētajā formātā. Starp katriem diviem blakus skaitļiem jāatstāj tukšumsimbols.

Piemērs :
Ievaddati (fails LABIBA.DAT)     Izvaddati (fails LABIBA.REZ)
7 0 12 14                 0 2 1 6
6 6 11 8


     Mājup Uz uzdevumu un testu arhīvu Uz jaunāko klašu uzdevumiem