Latvijas informātikas olimpiādes

LIO Facebook lapa
Vispasaules informātikas olimpiāde

kalendārs Kalendārs
arhīvs Uzdevumu un
testu arhīvs
rezultāti Rezultāti un
panākumi
dokumenti Dokumenti
saites Takas un
pavedieni
clevercode Clevercode.lv
olimps! OLIMPS!
ksim KSIM "Cēsis"

Lai dators neatdzistu

Paulis Ķikusts Pauļa Ķikusta
piedāvātās
pētnieciskās
problēmas
Kārlis Podnieks Prof.
Kārļa Podnieka
eksperimentālā matemātika
StartIT
Jaunumi:
 

LIO Valsts olimpiādes norises kārtība.

Visiem olimpiādes dalībniekiem (arī pavadošajām personām) lūgums aizpildīt reģistrācijas anketu un atsūtīt uz askola_at_latnet.lv.

Par jautājumiem, kas saistīti ar naktsmītnēm, ēdināšanu un apmaksu, lūgums sazināties ar VISC atbildīgo Agnesi Mīļo (agnese.mila_at_visc.gov.lv).

lio_logo

Saskaņā ar olimpiādes kārtības 4.3.5.punktu uz Valsts olimpiādi Liepājā 28.februārī un 1.martā papildus tiek uzaicināti jaunākās grupas dalībnieki:

  • Justīne Liene Laumane (Cēsu Valsts ģimnāzijas 10.klase)
  • Dāvīds Savruckis (Rīgas 40.vidusskolas 10.klase)
lio_logo

Novada olimpiādes rezultāti.

Uz Valsts olimpiādi Liepājā 28.februārī un 1.martā uzaicinātie dalībnieki tabulā iekrāsoti un tiem norādīts uzaicināšanas kritērijs (A, B vai D saskaņā ar olimpiādes organizēšanas kārtības 4.3.2.punktu).

Ņemot vērā rezultātu blīvumu, lūgums iespējami ātri dot ziņu tiem dalībniekiem, kas iepriekšzināmu iemeslu dēļ nevarēs piedalīties Valsts olimpiādē. Saņemot šo informāciju savlaicīgi, saskaņā ar nolikumu, rīcības komisijai šo dalībnieku vietā būs iespējams uzaicināt citus dalībniekus.

Uzdevumu teksti un ievaddatu faili ir publicēti http://lio.e-spiets.lv.

lio_logo

4. februārī būs kārtējā iespēja piedalīties Horvātijas informātikas tiešsaistes sacensībās, kas ir ļoti vērtīgs treniņš visiem jaunajiem olimpiešiem. Sīkāka informācija sacensību vietnē.

coci

Als Cimmermans ir uzsācis jaunu konkursu.
Ja nevari uzvarēt visu pasauli, varbūt vari sasniegt labāko rezultātu starp Latvijas dalībniekiem?
AZ

Olimpiādi organizē:
 

LU MII    VISC      

Olimpiādi atbalsta
 

Galvenie partneri:
 

Accenture       Exigen Services       Lattelecom       Microsoft Latvia       LIKTA
Partneri:
 

Datakom      
Atbalstītāji:
 

Progmeistars       Tom Sawyer Software       SigmaNet

Valid HTML 4.01 Transitional

Komentārus, ierosinājumus
un vērtīgas ziņas lūdzu sūtīt Mārtiņam Opmanim tlf://67.22.46.89
twitter   . . . . . . . . Eduarda IOI statistika
english
In English

Vietnē izvietotās informācijas un materiālu lietošanas noteikumi:
+ šie noteikumi attiecas uz visiem materiāliem, kas atrodas vietnē http://vip.latnet.lv/lio un tās apakškatalogu struktūrā. Noteikumi neattiecas uz vietni http://vip.latnet.lv kopumā vai citiem šīs vietnes apakškatalogiem.
+ Visa informācija, kas atrodama šajā vietnē, tiek piedāvāta pēc principa "KĀ IR" un var būt kļūdaina. Neviens nav atbildīgs par zaudējumiem, ko šī informācija var nodarīt Jūsu datoram, Jūsu psihei, utt.
+ Visi materiāli, kas atrodami šajā vietnē, arī tiek piedāvāti pēc principa "KĀ IR". Tajā skaitā lejuplādēšanai publicētie testi nevar tikt izmantoti apelācijām, lai apstrīdētu notikušu sacensību rezultātus. Uzdevumu teksti un testu komplekti var būt nepilnīgi un/vai atšķirties no sacensībās izmantotajiem. žūrijas risinājuma programmu teksti var būt nepareizi un/vai nepilnīgi. Neviens, tajā skaitā risinājuma autors, nav atbildīgs par zaudējumiem, ko šo programmu darbināšana var radīt Jūsu datoram, Jūsu psihei, utt.
+ Informācija un materiāli, kas atrodas vietnē, var tikt brīvi izplatīta elektroniski nekomerciālos nolūkos uz tādu nosacījumu, kas ekvivalenti iepriekšaprakstītajiem, pamata. Publicēšanas gadījumā atsaukšanās uz vietni ir obligāta.
+ Materiālu ievietošanu šajā vietnē veic tikai Mārtiņš Opmanis. Tikai viņš var komentēt katra konkrēta materiāla ievietošanas vietnē kontekstu. Mārtiņš Opmanis neatbild par to materiālu saturu, kuru autors nav viņš pats.