Latvijas informātikas olimpiādes

LIO Facebook lapa
Vispasaules informātikas olimpiāde

kalendārs Kalendārs
arhīvs Uzdevumu un
testu arhīvs
rezultāti Rezultāti un
panākumi
dokumenti Dokumenti
saites Takas un
pavedieni
clevercode Clevercode.lv
olimps! OLIMPS!
ksim KSIM "Cēsis"

Lai dators neatdzistu

Paulis Ķikusts Pauļa Ķikusta
piedāvātās
pētnieciskās
problēmas
Kārlis Podnieks Prof.
Kārļa Podnieka
eksperimentālā matemātika
StartIT
Jaunumi:
 

No 6. līdz 12. janvārim notiks komandu sacensību informātikā un matemātikā "Cēsis 2020" pusfināli, kas jau pērn pulcēja iespaidīgu komandu skaitu - 117. Vairāk informācijas par sacensībām - KSIM "Cēsis 2020" vietnē. ksim

Dažas pamatlietas, ko der zināt gatavojoties Novadu olimpiādei 14. janvārī:
 1. Dalībnieki testēšanas sistēmā tiek reģistrēti centralizēti, tāpēc novadu atbildīgajiem dalībnieku sarakstus elektroniski (vēlams MS Excel formātā) savlaicīgi nepieciešams atsūtīt uz e-pasta adresi askola_at_latnet.lv. Obligāti jānorāda pārstāvētā novada (pilsētas, novadu apvienības) nosaukums, kā arī katra dalībnieka vārds, uzvārds, skola un klase. Vēlams norādīt arī programmēšanas valodu un pedagogu (gan skolas, gan ārpusskolas) uzvārdus. Pēc reģistrēšanas novadu atbildīgajiem tiks izsūtīti dalībnieku lietotājvārdi un paroles. Neatlieciet šo darbu uz sacensību rītu!
 2. Ieteicamais uz dalībnieku datoriem instalējamās programmatūras komplekts ir lejuplādējams no https://contest.lio.lv/setup/.
 3. Testēšanas sistēmas adrese: https://contest.lio.lv. Sacensību sākums - 14.janvārī plkst. 10.00, sacensību ilgums - piecas stundas.
 4. Dalībniekiem sistēmai jāpieslēdzas izmantojot novadu atbildīgajiem pa e-pastu nosūtītie lietotājvārdi un paroles. Vēlams sistēmai pieslēgties jau kādu brīdi (10 - 15 min.) pirms sacensību sākuma, lai savlaicīgi varētu paspēt atrisināt iespējamās tehniskās problēmas.
 5. Katrs dalībnieks risina vienas, savai klasei atbilstošas, grupas uzdevumus, kas līdz ar sacensību sākumu būs pieejami testēšanas sistēmā. Katrai klašu grupai risināšanai tiks piedāvāti trīs uzdevumi.
 6. Visi jautājumi par uzdevumu saturu jāuzdod elektroniski izmantojot testēšanas sistēmas saskarni.
 7. Datu ievads/izvads notiek izmantojot tikai standarta ievadu/izvadu un darbs ar failiem ir aizliegts (skat. pamācību). Šobrīd varam ieteikt parisināt Clevercode uzdevumus, kas arī izmanto šo ievada un izvaddatu formātu.
 8. Risinājums tiek pieņemts vērtēšanai, ja tas sacensību laikā ir iesūtīts testēšanas sistēmā un to ir izdevies nokompilēt. Punktu skaitu nosaka hronoloģiski pēdējais novērtētais risinājums.
 9. Katram novērtētam risinājumam testēšanas sistēmā ir redzams punktu skaits, kāds piešķirts par pirmā apakšuzdevuma testiem, kas doti uzdevuma tekstā bez atbildēm, kā arī dažām testu grupām no citiem apakšuzdevumiem. Ir redzami arī piemēru testu rezultāti, bet par šiem testiem punkti netiek piešķirti.
 10. Pēc sacensību beigām un visu iesūtīto risinājumu notestēšanas Novada olimpiādes rezultāti tiks izsūtīti pa e-pastu novada atbildīgajai personai. Orientējoši - ne vēlāk kā stundas laikā pēc sacensību beigām.
 11. Pēc rezultātu izsūtīšanas testēšanas serveris tiks pārslēgts analīzes režīmā - dalībniekiem (pieslēdzoties ar savu lietotājvārdu un paroli) būs redzami visu testu izpildes rezultāti.
 12. Par visām pamanītajām problēmām lūgums uzreiz ziņot LIO žūrijai (e-pasts: askola_at_latnet.lv). Apelācijas par olimpiādes norisi un rezultātiem vēlams iesniegt trīs dienu laikā pēc olimpiādes beigām - līdz 17.I plkst. 17.00. Olimpiādes oficiālie rezultāti un uz Valsts olimpiādi uzaicinātie dalībnieki tiks paziņoti tikai pēc visu apelāciju izskatīšanas.
 13. Oficiālie ar olimpiādes organizēšanu un norisi saistītie dokumenti ir atrodami sadaļā "Dokumenti".
lio
lio
lio

Tiešsaistes iesildīšanās sacensības ir noslēgušās. Skolotāji var aplūkot sekmīgāko risinātāju tabulu (arhīva parole ir tā pati, kas bija jāizmanto uzsākot dalībnieku reģistrēšanu). Tabulā ir minēti tikai tie dalībnieki, kas izcīnīja kaut vienu punktu.

Līdz 22.XII plkst. 22.00 testēšanas serveris darbosies analīzes režīmā, t.i. dalībnieki varēs iepazīties ar VISU testu izpildes rezultātiem.

lio

Olimpiādi organizē:
 

LU MII    VISC      

Olimpiādi atbalsta
 

Galvenie partneri:
 

Accenture       Emergn Latvia       LIKTA
Atbalstītāji:
 

Microsoft Latvia       Progmeistars       Tom Sawyer Software       whiteCryption       SigmaNet

Valid HTML 4.01 Transitional

Komentārus, ierosinājumus
un vērtīgas ziņas lūdzu sūtīt Mārtiņam Opmanim tlf://67.22.46.89
  . . . . . . . . Eduarda IOI statistika
english
In English

Vietnē izvietotās informācijas un materiālu lietošanas noteikumi:
+ šie noteikumi attiecas uz visiem materiāliem, kas atrodas vietnē http://www.lio.lv un tās apakškatalogu struktūrā.
+ Visa informācija, kas atrodama šajā vietnē, tiek piedāvāta pēc principa "KĀ IR" un var būt kļūdaina. Neviens nav atbildīgs par zaudējumiem, ko šī informācija var nodarīt Jūsu datoram, Jūsu psihei, utt.
+ Visi materiāli, kas atrodami šajā vietnē, arī tiek piedāvāti pēc principa "KĀ IR". Tajā skaitā lejuplādēšanai publicētie testi nevar tikt izmantoti apelācijām, lai apstrīdētu notikušu sacensību rezultātus. Uzdevumu teksti, testu komplekti un kodējums var būt nepilnīgi un/vai atšķirties no sacensībās izmantotajiem. žūrijas risinājuma programmu teksti var būt nepareizi un/vai nepilnīgi. Neviens, tajā skaitā risinājuma autors, nav atbildīgs par zaudējumiem, ko šo programmu darbināšana var radīt Jūsu datoram, Jūsu psihei, utt.
+ Informācija un materiāli, kas atrodas vietnē, var tikt brīvi izplatīta elektroniski nekomerciālos nolūkos uz tādu nosacījumu, kas ekvivalenti iepriekšaprakstītajiem, pamata. Publicēšanas gadījumā atsaukšanās uz vietni ir obligāta.
+ Materiālu ievietošanu šajā vietnē veic tikai Mārtiņš Opmanis. Tikai viņš var komentēt katra konkrēta materiāla ievietošanas vietnē kontekstu. Mārtiņš Opmanis neatbild par to materiālu saturu, kuru autors nav viņš pats.