Latvijas informātikas olimpiādes

LIO Facebook lapa
Vispasaules informātikas olimpiāde

kalendārs Kalendārs
arhīvs Uzdevumu un
testu arhīvs
rezultāti Rezultāti un
panākumi
dokumenti Dokumenti
saites Takas un
pavedieni
clevercode Clevercode.lv
olimps! OLIMPS!
ksim KSIM "Cēsis"

Lai dators neatdzistu

Paulis Ķikusts Pauļa Ķikusta
piedāvātās
pētnieciskās
problēmas
Kārlis Podnieks Prof.
Kārļa Podnieka
eksperimentālā matemātika
StartIT
Jaunumi:
 

Novada olimpiādes rezultāti.
 
 Uz Valsts olimpiādi Valmierā 1. un 2. martā uzaicinātie dalībnieki tabulā iekrāsoti un tiem norādīts uzaicināšanas kritērijs (A, B vai D saskaņā ar olimpiādes organizēšanas kārtības 4.3.2.punktu).
 Ņemot vērā rezultātu blīvumu, lūgums iespējami ātri dot ziņu tiem dalībniekiem, kas iepriekšzināmu iemeslu dēļ nevarēs piedalīties Valsts olimpiādē. Saņemot šo informāciju savlaicīgi, saskaņā ar olimpiādes organizēšanas kārtības 4.3.5. punktu, rīcības komisijai šo dalībnieku vietā būs iespējams uzaicināt citus dalībniekus.
 Uzdevumu teksti un ievaddatu faili ir publicēti http://lio.e-spiets.lv.
lio
lio

Novada olimpiāde ir noslēgusies! Paldies visiem, kas nodrošināja tās veiksmīgu norisi!

 • Sacensību serveris https://contest.lio.lv/ ir pārslēgts analīzes režīmā un līdz piektdienai tā darbosies.
 • Lai pieslēgtos sistēmai, jāizmanto sacensībās izmantotie lietotājvārdi un paroles.
 • Katra novada (pilsētas, novadu apvienības) dalībnieku rezultāti pa e-pastu ir izsūtīti novadu atbildīgajām personām.
 • Ir pieejami uzdevumu teksti jaunākajai un vecākajai klašu grupai, kā arī ievaddatu testi jaunākajai un vecākajai klašu grupai.
 • Par visām problēmām, kas varētu ietekmēt olimpiādes rezultātus, lūgums ziņot elektroniski (askola@latnet.lv) līdz piektdienas, 19.janvāra plkst. 17.00 - kopējie sacensību rezultāti un uz Valsts olimpiādi uzaicināto dalībnieku saraksts tiks publicēts tikai pēc visu problēmsituāciju izvērtēšanas.
 • Lūgums paziņot, kuri dalībnieki olimpiādē nepiedalījās, lai rezultātos šos dalībniekus neiekļautu, kā arī norādīt uz kļūdām dalībnieku datos (vārdu rakstība, nenorādīts vai nepareizi norādīts skolotājs, utt.
lio

No 18. līdz 21.janvārim ir iespēja tiešsaistē piedalīties Somijas informātikas olimpiādē (Datatähti). Sacensību ilgums - 5 stundas, pieejamās programmēšanas valodas - C++, Java, Pascal, Python. Vairāk informācijas par sacensībām - olimpiādes vietnē.

Ir publicēta īsa informācija par darbu ar standarta ievadu un izvadu. lio

Dažas pamatlietas, ko der zināt gatavojoties Novadu olimpiādei:
 1. Dalībnieki testēšanas sistēmā tiek reģistrēti centralizēti, tāpēc novadu atbildīgajiem dalībnieku sarakstus elektroniski (vēlams MS Excel formātā) nepieciešams atsūtīt uz e-pasta adresi askola_at_latnet.lv. Obligāti jānorāda pārstāvētā novada (pilsētas, novadu apvienības) nosaukums, kā arī katra dalībnieka vārds, uzvārds, skola un klase. Vēlams norādīt arī programmēšanas valodu un pedagogu (gan skolas, gan ārpusskolas) uzvārdus. Pēc reģistrēšanas novadu atbildīgajiem tiks izsūtīti dalībnieku lietotājvārdi un paroles. Neatlieciet šo darbu uz sacensību rītu!
 2. Ieteicamais uz dalībnieku datoriem instalējamās programmatūras komplekts ir lejuplādējams no https://contest.lio.lv/setup/.
 3. Testēšanas sistēmas adrese: https://contest.lio.lv. Sacensību sākums - 16.janvārī plkst. 10.00, sacensību ilgums - piecas stundas.
 4. Dalībniekiem sistēmai jāpieslēdzas izmantojot novadu atbildīgajiem pa e-pastu nosūtītie lietotājvārdi un paroles. Vēlams sistēmai pieslēgties jau kādu brīdi (10 - 15 min.) pirms sacensību sākuma, lai savlaicīgi varētu paspēt atrisināt iespējamās tehniskās problēmas.
 5. Katrs dalībnieks risina vienas, savai klasei atbilstošas, grupas uzdevumus, kas līdz ar sacensību sākumu būs pieejami testēšanas sistēmā. Katrai klašu grupai būs trīs uzdevumi.
 6. Visi jautājumi par uzdevumu saturu jāuzdod elektroniski izmantojot testēšanas sistēmas saskarni.
 7. Datu ievads/izvads notiek izmantojot tikai standarta ievadu/izvadu un darbs ar failiem ir aizliegts. Šis punkts ir izraisījis negaidīti lielu neizpratni, tāpēc janvāra sākumā publicēsim nelielu materiālu par šo tēmu. Šobrīd varam ieteikt parisināt Clevercode vai CodeChef uzdevumus, kas arī izmanto šo ievada un izvaddatu formātu;
 8. Bez jau iepriekš izmantotajām programmēšanas valodām (Pascal, C, C++ un Java) dalībnieki risināšanai varēs izmantot arī Python 3 un Go, bet šīm valodām netiek garantēta iespēja iegūt maksimālo vērtējumu visos uzdevumos;
 9. Risinājums tiek pieņemts vērtēšanai, ja tas sacensību laikā ir iesūtīts testēšanas sistēmā un to ir izdevies nokompilēt. Punktu skaitu nosaka hronoloģiski pēdējais novērtētais risinājums.
 10. Katram novērtētam risinājumam testēšanas sistēmā ir redzams punktu skaits, kāds piešķirts par pirmā apakšuzdevuma testiem, kas doti uzdevuma tekstā bez atbildēm. Ir redzami arī piemēru testu rezultāti, bet par šiem testiem punkti netiek piešķirti.
 11. Pēc sacensību beigām un visu iesūtīto risinājumu notestēšanas Novada olimpiādes rezultāti tiks izsūtīti pa e-pastu novada atbildīgajai personai. Orientējoši - ne vēlāk kā stundas laikā pēc sacensību beigām.
 12. Pēc rezultātu izsūtīšanas testēšanas serveris tiks pārslēgts analīzes režīmā - dalībniekiem (pieslēdzoties ar savu lietotājvārdu un paroli) būs redzami visu testu izpildes rezultāti.
 13. Par visām pamanītajām problēmām lūgums uzreiz ziņot LIO žūrijai (e-pasts: askola_at_latnet.lv). Apelācijas par olimpiādes norisi un rezultātiem vēlams iesniegt trīs dienu laikā pēc olimpiādes beigām - līdz 19.I plkst. 17.00. Olimpiādes oficiālie rezultāti un uz Valsts olimpiādi uzaicinātie dalībnieki tiks paziņoti tikai pēc visu apelāciju izskatīšanas.

lio
lio
lio

2018.gada 27.janvārī plkst. 10.00 sāksies CleverCup 2018 neklātienes 3.kārta. Lai vairāk uzzinātu par sacensībām, lasiet sacensību nolikumu.
Sacensības atbalsta "Draugiem Group" un finālsacensības notiks Rīgā 2018.gada martā.
clevercode

Als Cimmermans ir uzsācis jaunu konkursu.
Ja nevari uzvarēt visu pasauli, varbūt vari sasniegt labāko rezultātu starp Latvijas dalībniekiem?
AZ

Olimpiādi organizē:
 

LU MII    VISC      

Olimpiādi atbalsta
 

Galvenie partneri:
 

Accenture       Exigen Services       Lattelecom       LIKTA
Atbalstītāji:
 

Microsoft Latvia       Progmeistars       Tom Sawyer Software       whiteCryption       SigmaNet

Valid HTML 4.01 Transitional

Komentārus, ierosinājumus
un vērtīgas ziņas lūdzu sūtīt Mārtiņam Opmanim tlf://67.22.46.89
twitter   . . . . . . . . Eduarda IOI statistika
english
In English

Vietnē izvietotās informācijas un materiālu lietošanas noteikumi:
+ šie noteikumi attiecas uz visiem materiāliem, kas atrodas vietnē http://vip.latnet.lv/lio un tās apakškatalogu struktūrā. Noteikumi neattiecas uz vietni http://vip.latnet.lv kopumā vai citiem šīs vietnes apakškatalogiem.
+ Visa informācija, kas atrodama šajā vietnē, tiek piedāvāta pēc principa "KĀ IR" un var būt kļūdaina. Neviens nav atbildīgs par zaudējumiem, ko šī informācija var nodarīt Jūsu datoram, Jūsu psihei, utt.
+ Visi materiāli, kas atrodami šajā vietnē, arī tiek piedāvāti pēc principa "KĀ IR". Tajā skaitā lejuplādēšanai publicētie testi nevar tikt izmantoti apelācijām, lai apstrīdētu notikušu sacensību rezultātus. Uzdevumu teksti un testu komplekti var būt nepilnīgi un/vai atšķirties no sacensībās izmantotajiem. žūrijas risinājuma programmu teksti var būt nepareizi un/vai nepilnīgi. Neviens, tajā skaitā risinājuma autors, nav atbildīgs par zaudējumiem, ko šo programmu darbināšana var radīt Jūsu datoram, Jūsu psihei, utt.
+ Informācija un materiāli, kas atrodas vietnē, var tikt brīvi izplatīta elektroniski nekomerciālos nolūkos uz tādu nosacījumu, kas ekvivalenti iepriekšaprakstītajiem, pamata. Publicēšanas gadījumā atsaukšanās uz vietni ir obligāta.
+ Materiālu ievietošanu šajā vietnē veic tikai Mārtiņš Opmanis. Tikai viņš var komentēt katra konkrēta materiāla ievietošanas vietnē kontekstu. Mārtiņš Opmanis neatbild par to materiālu saturu, kuru autors nav viņš pats.